Sarı

Hypericum scabrum
İsim : Karabasançayı; Kepirotu; Kızılcıkotu
Familya : Hypericaceae-Kantarongiller
Impatiens noli-tangere
İsim : Kınaçiçeği; Dokunmabana; Camgüzeli
Familya : Balsaminaceae- Kınaçiçeğigiller
Inula heterolepis
İsim : Ak andızotu; Tüylü ot; Kaya anduzotu
Familya : Asteraceae- Papatyagiller
Iris kerneriana
İsim : Süsen
Familya : Iridaceae- Süsengiller
İris orientalis
İsim : Doğu süseni
Familya : Iridaceae- Süsengiller
Iris pseudacorus
İsim : Bataklık süseni; Sarı süsen
Familya : Iridaceae- Süsengiller
Jasminum fruticans
İsim : Yabani yasemin; Boruk
Familya : Oleaceae-Zeytingiller
Lactuca serriola
İsim : Yabani marul; Küçük acımarul; Küçük eşekmarulu
Familya : Asteraceae- Papatyagiller
Lactuca viminea Sin: Scariola viminea
İsim : Çukurçıtlığı; Marul
Familya : Asteraceae- Papatyagiller