Sarı

Tulipa sylvestris
İsim : Yavruağzı; Orman lalesi
Familya : Liliaceae-Zambakgiller
Tussilago farfara
İsim : Kabalak;Öksürük otu
Familya : Compositae- Papatyagiller
Urospermum picroides
İsim : Acıyemlik
Familya : Asteraceae- Papatyagiller
Utricularia australis
İsim : Sumiğferi
Familya : Lentibulariaceae-Sumiğferigiller
Verbascum caudatum
İsim : Kuyruklu sığırkuyruğu
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller
Verbascum flavidum
İsim : Altuni sığırkuyruğu
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller
Verbascum lasianthum
İsim : Yünçiçekli sığırkuyruğu
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller
Verbascum levanticum
İsim : Arap sığırkuyruğu
Familya : Scrophulariaceae - Sıracaotugiller
Verbascum sinuatum var. sinuatum
İsim : Girintili sığırkuyruğu
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller