Sarı

Telekia speciosa
İsim : Puğre; sarı sığırgözü
Familya : Compositae- Papatyagiller
Thalictrum lucidum
İsim : Parlak çayırsedefi; Delialan maydanozu
Familya : Ranunculaceae-Düğünçiçeğigiller
Tragopogon aureus
İsim : Altuni tekesakalı; Altuni yemlik
Familya : Compositae- Papatyagiller
Tragopogon dubius
İsim : Büyük tekesakalı; Büyük yemlik
Familya : Compositae- Papatyagiller
Tripleurospermum decipiens
İsim : Yanıltıcı papatya; sarı papatya
Familya : Asteraceae- Papatyagiller
Tulipa sylvestris
İsim : Yavruağzı; Orman lalesi
Familya : Liliaceae-Zambakgiller
Tussilago farfara
İsim : Kabalak;Öksürük otu
Familya : Compositae- Papatyagiller
Urospermum picroides
İsim : Acıyemlik
Familya : Asteraceae- Papatyagiller
Utricularia australis
İsim : Sumiğferi
Familya : Lentibulariaceae-Sumiğferigiller