Geranium glaberrimum

Kategori: Pembe
Geranium glaberrimum

Diğer Görseller

Geranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimumGeranium glaberrimum
: Geraniaceae-Turnagagasıgiller
: Geranium glaberrimum
: Cıbıl turnagagası
: -
: 0.10 m - 0.30 m
: 1400 m - 2200 m

5 Taç Yapraklı

Kireçtaşı kayalarının çatlakları

Çok Yıllık Otsu

explicit

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
12345678910
          
          
          


Antalya-Akseki dolaylarında çekilmiştir. İ. Gedikoğlu
Benzer Çiçekler
Thymbra spicata ssp. spicata
İsim : Zahter; Çay kekiği; Başaklı kekik; Karabaş kekiği
Familya : Lamiaceae-Ballıbabagiller
Phlomis tuberosa
İsim : Yumrulu şalba
Familya : Lamiaceae-Ballıbabagiller
Bartsia trixago Sin:Bellardia trixago
İsim : Karaballıbaba
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller
Colchicum balansae Sin: Colchicum candidum
İsim : Acıçiğdem; Karçiçeği; Uzazuza
Familya : Colchicaceae-Acıçiğdemgiller
Melampyrum arvense
İsim : Tarla bıldırcınbuğdayı: İnekbuğdayı
Familya : Scrophulariaceae- Sıracaotugiller
Trifolium angustifolium var. angustifolium
İsim : Dar yapraklı üçgül
Familya : Fabaceae- Baklagiller